De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet aan te merken als professioneel advies of aanbeveling van enige vorm. Wij raden u aan om professioneel advies te vragen voor het nemen van beslissingen met betrekking tot uw financiële situatie.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist, volledig of actueel is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.

De waarde van beleggingsproducten kan fluctueren en u kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Rendementen in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie op deze website is niet bedoeld als aanbod, uitnodiging of aanbeveling tot aankoop of verkoop van beleggingsproducten of tot het aangaan van enige andere transactie.

De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, verspreid, gepubliceerd of anderszins worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website.

Scroll naar boven