Dividend Discount Model (DDM)

Het dividend discount model (DDM) is een kwantitatieve methode die wordt gebruikt om de prijs van een aandeel van een bedrijf te voorspellen. Deze methode gaat uit van de theorie dat de huidige prijs van het aandeel gelijk staat aan de som van alle toekomstige dividendbetalingen, teruggerekend naar hun huidige waarde.

Het model probeert de eerlijke waarde van een aandeel te berekenen, ongeacht de heersende marktomstandigheden. Hierbij worden de dividenduitkeringsfactoren en de door de markt verwachte rendementen meegenomen. Als de uitkomst van het DDM hoger is dan de huidige handelsprijs van de aandelen, dan wordt het aandeel als ondergewaardeerd beschouwd en is het een koopsignaal, en andersom.

Markt Parameters

Risk-Free Rate (%):
Market Risk Premium (%):
Beta:
Volgend Dividend:
Dividend Groeivoet (%):

DDM Samenvatting

Kosten van Eigenvermogen: %
DDM Waarde per Aandeel:
Huidige Aandeel Prijs: €
Verschil in Prijs:€ (%)

Formule’s die gebruikt zijn:

Kosten van Eigenvermogen m.b.v. CAPM Kosten van Eigenvermogen = Risk-free rate + Beta * (Market Risk Premium)
Dividend Discount Model Formule Aandeel Prijs = Waarde van het volgende dividend / (Kosten van Eigenvermogen – Dividend Groeivoet)
Scroll naar boven