Adyen NV

1.46% €1279.4

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 8 10 10 8 5
Materiële vaste activa 322 201 160 90 24
Financiële vaste activa 23 21 44 30
Vaste activa 535 441 421 353 208
Voorraden 88 22 20 7 8
Debiteuren 89 57 75 47 42
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 6.52 4.62 2.74 1.75 1.23
Vlottende activa 7.08 5.33 3.74 2.26 1.65
Totaal activa 7.62 5.78 4.16 2.61 1.86

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 2.41 1.81 1.22 868 582
Preferent kapitaal 157 137 150 129 69
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 223 224 210 113 48
Crediteuren 148 100 112 88 33
Bank 33 23 13 11 0
Overige korte schulden 4.80 3.61 2.59 1.52 1.19
Kortlopende schulden 4.98 3.74 2.73 1.63 1.23
Totaal passiva 7.62 5.78 4.16 2.61 1.86

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 8.94 6.00 3.64 2.66 1.65
Externe kosten 7.83 5.12 3.06 2.25 1.38
Personeelskosten 381 241 180 122 87
Bruto marge 728 630 402 279 182
Afschrijvingen 64 35 29 22 9
Bedrijfsresultaat 665 595 374 257 173
Financiële baten 29 1 1 0 0
Financiële lasten 12 13 9 5 2
Overige baten/lasten -7.77 -131 -102 -95 -80
Resultaat deelnemingen
Resultaat voor belastingen 720 581 323 257 165
Belastingen 156 111 62 53 34
Buitengewoon resultaat 0 0 0
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst 564 470 261 204 131
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 2.02 1.82 1.02 529 384
Kasstroom investeringsactiviteiten -88 -42 -22 -23 -16
Kasstroom financieringsactiviteiten -12 96 3 9 5
Kasstroom algemeen 1.92 1.87 998 516 373

Scroll naar boven