AEGON N.V.

0.74% €6.22

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 13.38 26.64 25.38 25.03 22.86
Preferent kapitaal 1.94 6.93 6.96 6.50 5.08
Aandeel van derden 176 196 75 20 22
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Crediteuren
Bank
Overige korte schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 400.94 468.88 444.87 441.11 393.03

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 90 72
Externe kosten 133 549
Personeelskosten 1.90 2.00 2.15 2.06
Bruto marge 3.69 2.67
Afschrijvingen 1.34 1.38
Bedrijfsresultaat 2.35 1.29
Financiële baten
Financiële lasten 329 335 505
Overige baten/lasten -43 -477
Resultaat deelnemingen 238 377 295 226 216
Resultaat voor belastingen -64 1.98 -84 1.83 782
Belastingen 518 278 139 304 37
Buitengewoon resultaat -1.48 0 0
Aandeel derden -29 -50 -11 0 -1
Netto winst -2.53 1.65 45 1.53 744
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 2.85 -1.80 -2.85 7.30 517
Kasstroom investeringsactiviteiten 616 -54 -139 -86 -438
Kasstroom financieringsactiviteiten -1.92 300 -778 -3.73 -2.40
Kasstroom algemeen 1.55 -1.55 -3.77 3.49 -2.32

Scroll naar boven