Koninklijke Ahold Delhaize NV

-1.62% €29.1

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 13.17 12.77 11.56 12.06 12.01
Materiële vaste activa 22.09 20.85 18.15 17.82 11.15
Financiële vaste activa 923 952 966 1.11 865
Vaste activa 37.74 36.13 31.76 31.92 24.49
Voorraden 4.61 3.73 3.25 3.35 3.20
Debiteuren 2.39 1.05 1.12 991 940
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 3.08 2.99 2.93 3.72 3.12
Vlottende activa 10.82 9.58 8.93 9.57 8.84
Totaal activa 48.55 45.71 40.69 41.49 33.33

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 15.40 13.72 12.43 14.08 14.82
Preferent kapitaal -77 -842 156 -62
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 18.07 17.81 15.45 14.82 8.49
Crediteuren 8.19 7.56 6.79 6.31 5.82
Bank 2.55 2.39 3.26 1.23
Overige korte schulden 6.66 3.97 3.50 2.94 2.86
Kortlopende schulden 15.08 14.18 12.81 12.59 10.02
Totaal passiva 48.55 45.71 40.69 41.49 33.33

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 87.65 76.13 74.74 66.26 62.79
Externe kosten 63.69 54.92 54.05 48.20 45.84
Personeelskosten 12.67 11.18 12.34 9.66 9.01
Bruto marge 3.77 6.39 5.08 5.51 4.21
Afschrijvingen 3.07 2.89 2.85 1.82
Bedrijfsresultaat 3.77 3.32 2.19 2.66 2.40
Financiële baten 69 29 35 65 70
Financiële lasten 248 535 511 559 329
Overige baten/lasten 663 531
Resultaat deelnemingen 44 33 22 50 32
Resultaat voor belastingen 3.26 2.84 1.73 2.19 2.20
Belastingen 714 591 331 417 372
Buitengewoon resultaat 0 0 0 -1 -16
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst 2.55 2.25 1.40 1.77 1.79
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 6.11 5.47 6.34 5.45 4.32
Kasstroom investeringsactiviteiten -2.01 -2.63 -2.48 -1.69 -1.90
Kasstroom financieringsactiviteiten -4.19 -3.05 -4.25 -3.23 -4.01
Kasstroom algemeen -92 -218 -383 535 -1.59

Scroll naar boven