ArcelorMittal SA

-1.0% €23.88

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 4.90 4.42 4.31 5.43 5.73
Materiële vaste activa 30.17 30.07 30.62 36.23 35.64
Financiële vaste activa 11.88 11.46 9.80 6.53 4.91
Vaste activa 57.43 55.57 54.08 59.29 58.77
Voorraden 20.09 19.86 12.33 17.30 20.74
Debiteuren 3.84 5.14 3.07 3.57 4.43
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 9.41 4.37 5.96 5.00 2.35
Vlottende activa 37.12 34.94 27.97 28.62 32.48
Totaal activa 94.55 90.51 82.05 87.91 91.25

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 53.15 49.11 38.28 38.52 42.09
Preferent kapitaal -19.36 -17.56 -18.92 -18.89 -18.16
Aandeel van derden 2.44 2.24 1.96 1.96 2.02
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 16.56 15.00 19.15 26.14 23.69
Crediteuren 13.53 15.09 11.53 12.61 13.98
Bank 2.58 1.91 2.51 2.87 3.17
Overige korte schulden 1.10 5.89 8.17 5.43 6.07
Kortlopende schulden 22.40 24.17 22.67 21.29 23.45
Totaal passiva 94.55 90.51 82.05 87.91 91.25

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 79.84 76.57 53.27 70.61 76.03
Externe kosten 67.31 57.34 49.14 68.89 67.03
Personeelskosten 7.92 7.99 9.35
Bruto marge 13.88 19.28 4.94 3.67 9.21
Afschrijvingen 3.61 2.31 2.83 4.99 3.61
Bedrijfsresultaat 10.27 16.98 2.11 -1.32 5.60
Financiële baten 79 56 88 72
Financiële lasten 334 357 477 695 687
Overige baten/lasten
Resultaat deelnemingen 1.32 2.20 234 347 652
Resultaat voor belastingen 11.26 18.02 1.23 -1.93 4.98
Belastingen 1.72 2.46 1.67 459 -349
Buitengewoon resultaat 0 0
Aandeel derden -236 -609 -155 -63 -181
Netto winst 9.30 14.96 -733 -2.45 5.15
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 10.20 9.90 4.08 6.02 4.20
Kasstroom investeringsactiviteiten -4.48 -340 -2.01 -3.82 -3.76
Kasstroom financieringsactiviteiten -477 -10.90 -1.50 514 -689
Kasstroom algemeen 5.24 -1.33 573 2.71 -252

Scroll naar boven