ASML Holding NV

1.23% €851.0

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 5.40 5.51 5.68 5.65 5.64
Materiële vaste activa 4.14 3.15 2.81 2.32 1.73
Financiële vaste activa 924 893 821 833 916
Vaste activa 13.24 12.04 11.34 10.50 9.61
Voorraden 7.20 5.18 4.57 3.81 3.44
Debiteuren 5.32 3.03 1.31 1.79 1.50
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 7.38 7.59 7.35 4.72 4.03
Vlottende activa 23.07 18.19 15.93 12.13 10.53
Totaal activa 36.30 30.23 27.27 22.63 20.14

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 8.81 10.14 13.87 12.59 11.64
Preferent kapitaal 428 334 179 278 285
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 9.51 7.79 6.80 5.34 4.70
Crediteuren 2.56 2.12 1.38 1.06 964
Bank 746 509 15 0
Overige korte schulden 12.48 7.93 3.95 2.53 1.73
Kortlopende schulden 17.98 12.30 6.60 4.69 3.79
Totaal passiva 36.30 30.23 27.27 22.63 20.14

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 21.17 18.82 13.98 11.82 10.94
Externe kosten 10.47 8.80 7.18 6.54 5.92
Personeelskosten 4.13 3.44 2.96 2.53 2.09
Bruto marge 7.08 7.22 4.54 3.24 3.40
Afschrijvingen 584 471 491 449 438
Bedrijfsresultaat 6.50 6.75 4.05 2.79 2.96
Financiële baten 10 8 12 14
Financiële lasten 45 55 43 37 42
Overige baten/lasten 214
Resultaat deelnemingen 138 199 89 18 6
Resultaat voor belastingen 6.59 6.91 4.11 2.78 2.94
Belastingen 970 1.02 552 192 352
Buitengewoon resultaat 0 0 0
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst 5.62 5.88 3.55 2.59 2.59
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 8.49 10.85 4.63 3.28 3.07
Kasstroom investeringsactiviteiten -1.03 -72 -1.35 -1.16 -492
Kasstroom financieringsactiviteiten -7.14 -9.89 -753 -1.71 -1.72
Kasstroom algemeen 320 882 2.52 407 857

Scroll naar boven