BAM Groep Koninklijke

0.33% €3.68

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 326 346 334 400 408
Materiële vaste activa 370 408 546 589 290
Financiële vaste activa 327 253 256 135 110
Vaste activa 1.24 1.29 1.38 1.51 1.27
Voorraden 482 430 518 546 578
Debiteuren 445 626 684
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 841 1.28 1.79 854 744
Vlottende activa 2.58 3.21 3.85 3.03 3.31
Totaal activa 3.82 4.50 5.22 4.54 4.58

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 811 654 583 628 729
Preferent kapitaal -77 -100 -184 -165
Aandeel van derden -2 0 1 5 6
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 318 511 1.08 735 591
Crediteuren 2.47 2.87 3.04 2.88 3.08
Bank 68 108 292 168 63
Overige korte schulden 146 341 215 112 96
Kortlopende schulden 2.69 3.33 3.56 3.17 3.25
Totaal passiva 3.82 4.50 5.22 4.54 4.58

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 6.67 7.32 6.77 7.21 7.21
Externe kosten 5.19 5.71 5.33 5.61 5.71
Personeelskosten 1.19 1.39 1.42 1.39 1.34
Bruto marge 343 258 11 233 196
Afschrijvingen 130 180 232 181 90
Bedrijfsresultaat 213 78 -221 52 105
Financiële baten 9 4 8 17 9
Financiële lasten 7 16 24 19 1
Overige baten/lasten -3.77 -273 -247 -266 -280
Resultaat deelnemingen 57 36 -8 17 36
Resultaat voor belastingen 216 66 -387 51 115
Belastingen 38 49 35 39 90
Buitengewoon resultaat 0 150 0
Aandeel derden 2 1 0 0 -1
Netto winst 180 18 -122 12 24
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten -196 320 614 365 209
Kasstroom investeringsactiviteiten -163 -166 60 -104 -74
Kasstroom financieringsactiviteiten -93 -662 294 -173 -67
Kasstroom algemeen -452 -507 969 89 68

Scroll naar boven