Fugro

-2.3% €22.96

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 293 290 277 289 377
Materiële vaste activa 757 679 658 725 620
Financiële vaste activa 82 109 84 108 101
Vaste activa 1.19 1.13 1.05 1.17 1.14
Voorraden 35 29 28 30 29
Debiteuren 240 203 268 262
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 209 149 183 201 227
Vlottende activa 867 711 646 885 803
Totaal activa 2.06 1.84 1.70 2.06 1.94

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 1.05 851 702 597 669
Preferent kapitaal -12 -291 -172 -130
Aandeel van derden 11 10 10 11 34
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 397 382 484 914 795
Crediteuren 411 111 81 86 120
Bank 75 125 86 26 7
Overige korte schulden 72 137 268 358 245
Kortlopende schulden 595 595 506 534 447
Totaal passiva 2.06 1.84 1.70 2.06 1.94

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 1.79 1.48 1.41 1.64 1.67
Externe kosten 905 730 689 857 931
Personeelskosten 666 578 585 640 626
Bruto marge 218 174 139 146 112
Afschrijvingen 125 113 120 120 103
Bedrijfsresultaat 93 60 20 26 9
Financiële baten 15 1 2 4 6
Financiële lasten 35 38 46 53 40
Overige baten/lasten -155 -125 -141 -191 -173
Resultaat deelnemingen 14 17 7 9 9
Resultaat voor belastingen 86 48 53 63 -35
Belastingen 7 3 25 14 20
Buitengewoon resultaat 0 11 -100 -86
Aandeel derden -5 -3 -2 14 4
Netto winst 74 71 -174 -108 -51
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 126 91 122 112 13
Kasstroom investeringsactiviteiten -102 -65 -33 -89 -46
Kasstroom financieringsactiviteiten 33 -73 -84 -48 65
Kasstroom algemeen 57 -47 5 -25 31

Scroll naar boven