Heineken N.V.

0.96% €94.86

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 21.41 20.76 15.77 17.77 17.46
Materiële vaste activa 13.62 12.40 11.55 13.27 11.36
Financiële vaste activa 4.30 4.15 4.44 4.87 2.02
Vaste activa 41.39 39.27 33.61 38.09 32.89
Voorraden 3.25 2.44 1.96 2.21 1.92
Debiteuren 2.38 1.77 2.91 2.59
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 2.77 3.25 4 1.82 2.90
Vlottende activa 11.02 9.58 9.02 8.42 9.07
Totaal activa 52.41 48.85 42.63 46.50 41.96

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 19.55 17.36 13.39 16.15 14.36
Preferent kapitaal -2.77 -3.69
Aandeel van derden 2.37 2.34 1 1.16 1.18
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 16.30 17.06 17.37 16.89 15.97
Crediteuren 9.28 4.63 3.66 4.72 4.02
Bank 3.48 3.23 3.58 3.69 2.36
Overige korte schulden 1.07 3.96 3.37 3.62 3.81
Kortlopende schulden 14.19 12.09 10.87 12.31 10.45
Totaal passiva 52.41 48.85 42.63 46.50 41.96

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 28.87 23.46 19.77 24.06 22.55
Externe kosten 18.62 13.54 12.45 14.59 13.97
Personeelskosten 4.08 3.48 3.67 3.88 3.75
Bruto marge 6.17 6.44 3.65 5.59 4.83
Afschrijvingen 1.89 1.96 2.87 1.96 1.69
Bedrijfsresultaat 4.28 4.48 778 3.63 3.14
Financiële baten 74 49 50 75 62
Financiële lasten 458 462 497 529 493
Overige baten/lasten 1.52 56 75
Resultaat deelnemingen 223 250 -31 164 210
Resultaat voor belastingen 4.17 4.33 157 3.28 2.85
Belastingen 1.13 799 245 910 757
Buitengewoon resultaat 0 0 0 0 0
Aandeel derden -357 -211 -116 -208 -192
Netto winst 2.68 3.32 -204 2.17 1.90
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 4.50 4.18 3.14 4.34 4.39
Kasstroom investeringsactiviteiten -2.29 -2.28 -1.44 -4.87 -2.35
Kasstroom financieringsactiviteiten -3.13 -2.88 1.24 -1.02 -967
Kasstroom algemeen -917 -979 2.94 -1.55 1.07

Scroll naar boven