Imcd NV

2.04% €147.4

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 1.94 1.81 1.57 1.14 1.04
Materiële vaste activa 113 98 95 90 25
Financiële vaste activa 0 0 0 5 4
Vaste activa 2.10 1.95 1.71 1.27 1.11
Voorraden 622 526 371 377 354
Debiteuren 702 589 443 435 398
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 222 178 169 104 85
Vlottende activa 1.55 1.32 1.00 916 837
Totaal activa 3.64 3.27 2.71 2.19 1.95

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 1.67 1.46 1.26 867 786
Preferent kapitaal 244 143 -2 61 38
Aandeel van derden 1 2 0 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 1.08 825 739 671 596
Crediteuren 389 403 292 280 264
Bank 336 0 321 274 215
Overige korte schulden 165 581 100 96 89
Kortlopende schulden 890 984 713 650 567
Totaal passiva 3.64 3.27 2.71 2.19 1.95

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 4.63 3.46 2.79 2.71 2.39
Externe kosten 3.70 2.77 2.27 2.29 2.02
Personeelskosten 353 288 249 179 158
Bruto marge 573 398 274 242 205
Afschrijvingen 111 93 82 66 43
Bedrijfsresultaat 462 305 192 176 163
Financiële baten 23 2 1 1 0
Financiële lasten 49 19 21 28 24
Overige baten/lasten -114 -48 -43 -55 -66
Resultaat deelnemingen 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 436 284 166 149 139
Belastingen 123 77 45 41 39
Buitengewoon resultaat 0 0
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst 313 207 121 108 100
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 299 196 242 174 114
Kasstroom investeringsactiviteiten -255 -196 -394 -107 -154
Kasstroom financieringsactiviteiten 0 5 240 -41 69
Kasstroom algemeen 43 5 88 26 29

Scroll naar boven