ING Groep NV

-1.39% €16.19

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 49.91 53.92 54.64 53.77 50.93
Preferent kapitaal 1.07 2.33 4.00 3.60
Aandeel van derden
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Crediteuren
Bank
Overige korte schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 967.82 951.29 937.27 891.74 887.03

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet
Externe kosten 4.60 4.49
Personeelskosten 6.15 5.94 5.81 5.75 5.42
Bruto marge 789 520
Afschrijvingen 789 520
Bedrijfsresultaat
Financiële baten
Financiële lasten
Overige baten/lasten -4.60 -4.49
Resultaat deelnemingen 87 276 -20 48 143
Resultaat voor belastingen 5.50 6.78 3.81 6.83 6.84
Belastingen 1.73 1.88 1.25 1.96 2.03
Buitengewoon resultaat 0 0 0
Aandeel derden -102 -128 -78 -99 -108
Netto winst 3.67 4.78 2.48 4.78 4.70
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten -11.11 -14.94 101.24 13.05 6.92
Kasstroom investeringsactiviteiten -5.31 6.22 -8.49 -2.50 5.45
Kasstroom financieringsactiviteiten 4.65 5.39 -34.80 -4.15 15.98
Kasstroom algemeen -11.77 -3.34 57.96 6.41 28.35

Scroll naar boven