Kendrion

-0.46% €12.94

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 127 183 158 116 116
Materiële vaste activa 132 122 119 111 114
Financiële vaste activa 0 3 3 3
Vaste activa 279 325 300 245 246
Voorraden 85 80 62 56 64
Debiteuren 71 57 47 43 48
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 38 19 13 7 10
Vlottende activa 198 166 130 113 129
Totaal activa 477 491 429 358 375

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 175 223 203 204 182
Preferent kapitaal 133 118 114 101
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 196 169 136 79 108
Crediteuren 78 52 44 41 42
Bank 12 13 12 6 12
Overige korte schulden 6 14 16 26 30
Kortlopende schulden 106 99 89 75 85
Totaal passiva 477 491 429 358 375

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 520 464 397 412 449
Externe kosten 312 278 235 245 265
Personeelskosten 154 138 120 125 134
Bruto marge 52 52 40 37 50
Afschrijvingen 87 28 30 26 25
Bedrijfsresultaat -35 24 10 11 24
Financiële baten 0 2 0
Financiële lasten 5 4 4 3 3
Overige baten/lasten -44 -36 -31 -31 -28
Resultaat deelnemingen 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen -40 20 6 11 21
Belastingen 7 6 1 3 7
Buitengewoon resultaat 0 0 0
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst -46 14 4 8 14
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 38 28 42 41 37
Kasstroom investeringsactiviteiten -38 -49 -94 -20 -34
Kasstroom financieringsactiviteiten 22 24 57 -17 3
Kasstroom algemeen 22 3 4 4 5

Scroll naar boven