NSI

-1.1% €19.7

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 0 0 0 0 1
Materiële vaste activa 4 5 1 2 1
Financiële vaste activa 1.26 1.34 1.24 1.26 1.20
Vaste activa 1.28 1.36 1.26 1.27 1.21
Voorraden
Debiteuren 1
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 0 8 0 1 0
Vlottende activa 3 12 2 18 6
Totaal activa 1.28 1.37 1.26 1.29 1.22

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 887 948 854 903 733
Preferent kapitaal -102 -41 -135 -86 -256
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 290 395 374 325 446
Crediteuren 23
Bank 80 1 1 38 12
Overige korte schulden 24 29 24 26
Kortlopende schulden 103 25 30 63 37
Totaal passiva 1.28 1.37 1.26 1.29 1.22

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 71 78 77 83 84
Externe kosten 12 14 16 16 14
Personeelskosten
Bruto marge -26 129 -12 211 109
Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat -26 129 -12 211 109
Financiële baten 0 0 0 0 0
Financiële lasten 8 9 8 10 13
Overige baten/lasten
Resultaat deelnemingen
Resultaat voor belastingen -31 121 -20 196 92
Belastingen 0 0 0 0 0
Buitengewoon resultaat 0 0
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst -31 121 -20 196 92
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 43 37 40 39 53
Kasstroom investeringsactiviteiten 4 -26 -25 83 -59
Kasstroom financieringsactiviteiten -69 -3 -4 -123 -1
Kasstroom algemeen -22 8 11 -1 -7

Scroll naar boven