Koninklijke Philips NV

0.64% €25.25

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 13.76 14.29 11.01 12.12 12.09
Materiële vaste activa 2.64 2.70 2.68 2.87 1.71
Financiële vaste activa 537 426 240 233 244
Vaste activa 20.43 20.61 16.49 17.56 16.45
Voorraden 4.05 3.45 2.99 2.77 2.67
Debiteuren 4.12 3.56 3.93 4.55 4.04
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 1.17 2.30 3.23 1.43 1.69
Vlottende activa 10.26 10.35 11.23 9.46 9.57
Totaal activa 30.69 30.96 27.71 27.02 26.02

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 13.25 14.44 11.87 12.60 12.09
Preferent kapitaal 6.56 748 -340 651 548
Aandeel van derden 34 36 31 28 29
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 9.47 9.04 8.08 7.41 5.96
Crediteuren 1.97 1.87 2.12 2.09 2.30
Bank 931 506 1.23 508 1.39
Overige korte schulden 3.37 3.16 2.65 2.65 2.59
Kortlopende schulden 7.93 7.45 7.74 6.98 7.94
Totaal passiva 30.69 30.96 27.71 27.02 26.02

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 17.95 17.34 19.66 19.64 18.21
Externe kosten 12.10 10.13 10.93 10.79 9.60
Personeelskosten 6.95 6.25 6.49 6.31 5.83
Bruto marge 1.43 1.88 3.06 3.05 2.81
Afschrijvingen 2.96 1.32 1.52 1.40 1.09
Bedrijfsresultaat -1.53 553 1.54 1.64 1.72
Financiële baten 58 20 14 79 33
Financiële lasten 258 159 173 196 188
Overige baten/lasten -1.34 48 -50 -33 55
Resultaat deelnemingen -2 -4 -9 1 -2
Resultaat voor belastingen -1.74 -2.20 1.50 1.55 1.72
Belastingen 113 103 284 337 193
Buitengewoon resultaat 13 2.71 -10 -19 -213
Aandeel derden -3 -4 -8 -5 -7
Netto winst -1.61 3.32 1.19 1.17 1.09
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten -173 1.71 2.69 2.03 1.78
Kasstroom investeringsactiviteiten -1.49 -353 -1.32 -603 -1.49
Kasstroom financieringsactiviteiten 500 -2.35 483 -1.67 -1.19
Kasstroom algemeen -1.16 -986 1.86 -237 -898

Scroll naar boven