SBM Offshore

-1.35% €13.93

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 117 86 50 23 19
Materiële vaste activa 314 396 542 1.00 1.20
Financiële vaste activa 290 361 282 325 421
Vaste activa 6.82 6.79 7.24 7.89 7.64
Voorraden 25 14 143 8 101
Debiteuren 795 407 115 128 175
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 683 1.02 414 506 718
Vlottende activa 9.07 6.42 3.84 2.40 2.35
Totaal activa 15.89 13.21 11.09 10.29 9.99

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 3.40 2.58 2.56 2.75 2.63
Preferent kapitaal 204 -347 -296 -238 -108
Aandeel van derden 1.52 957 905 865 978
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 7.37 6.48 5.05 4.93 4.54
Crediteuren 1.50 151 131 143 140
Bank 1.69 1.77 1.24 612 519
Overige korte schulden 370 1.24 1.16 956 1.15
Kortlopende schulden 3.60 3.20 2.57 1.75 1.83
Totaal passiva 15.89 13.21 11.09 10.29 9.99

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 4.96 3.75 3.50 3.39 2.24
Externe kosten 3.73 2.83 2.61 2.46 1.44
Personeelskosten 740 669 614 575 519
Bruto marge 1.21 822 1.04 1.01 838
Afschrijvingen 190 88 439 268 235
Bedrijfsresultaat 1.02 734 605 742 603
Financiële baten 12 2 6 20 29
Financiële lasten 385 304 263 272 280
Overige baten/lasten 43
Resultaat deelnemingen 12 110 17 43 26
Resultaat voor belastingen 660 543 366 542 384
Belastingen 104 71 38 31 40
Buitengewoon resultaat 0
Aandeel derden -105 -72 -137 -145 -132
Netto winst 450 400 191 366 212
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten -1.05 -755 -128 -220 1.65
Kasstroom investeringsactiviteiten 67 5 -17 282 -61
Kasstroom financieringsactiviteiten 646 1.36 50 -264 -1.80
Kasstroom algemeen -336 609 -95 -202 -211

Scroll naar boven