Shell PLC

-0.94% €33.62

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 25.70 24.69 22.82 23.49 23.59
Materiële vaste activa 198.64 194.93 210.85 238.35 223.18
Financiële vaste activa 27.23 27.21 25.67 25.80 28.40
Vaste activa 277.09 275.61 288.57 311.65 301.71
Voorraden 31.89 25.26 19.46 24.07 21.12
Debiteuren 34.72 21.78 30.22 27.54
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 40.25 36.97 31.83 18.05 26.74
Vlottende activa 165.94 128.76 90.69 92.69 97.48
Totaal activa 443.02 404.38 379.27 404.34 399.19

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 190.47 171.97 155.31 186.48 198.65
Preferent kapitaal 21.13 18.91 12.75 14.45 16.61
Aandeel van derden 2.12 3.36 3.23 3.99 3.89
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 129.12 133.51 146.78 134.25 118.85
Crediteuren 79.36 34.14 22.66 29.50 30.35
Bank 9.00 8.22 16.90 15.06 10.13
Overige korte schulden 28.08 38.83 19.59 18.33 19.74
Kortlopende schulden 121.31 95.55 73.95 79.62 77.81
Totaal passiva 443.02 404.38 379.27 404.34 399.19

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 382.23 261.50 180.54 344.88 388.38
Externe kosten 302.54 198.73 141.09 279.42 321.37
Personeelskosten 13.97 12.09 12.13 13.21 13.39
Bruto marge 86.53 53.30 28.70 55.25 57.43
Afschrijvingen 18.53 26.92 52.44 28.70 22.14
Bedrijfsresultaat 68.00 26.38 -23.75 26.55 35.30
Financiële baten 511 679 899 772
Financiële lasten 3.18 3.61 4.09 4.69 3.75
Overige baten/lasten -17.61
Resultaat deelnemingen 3.97 4.10 1.78 3.60 4.11
Resultaat voor belastingen 64.81 29.83 -26.97 25.48 35.62
Belastingen 21.94 9.20 5.43 9.05 11.71
Buitengewoon resultaat 0
Aandeel derden -565 -529 -146 -590 -554
Netto winst 42.31 20.10 -21.68 15.84 23.35
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 68.41 45.10 34.10 42.18 53.09
Kasstroom investeringsactiviteiten -22.45 -4.76 -13.28 -15.78 -13.66
Kasstroom financieringsactiviteiten -41.95 -34.66 -7.22 -35.21 -32.55
Kasstroom algemeen 4.01 5.68 13.60 -8.81 6.88

Scroll naar boven