Sif Holding

-0.77% €10.3

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 1 0 1 2 1
Materiële vaste activa 221 212 162 119 111
Financiële vaste activa 1 1 0 0 0
Vaste activa 222 214 164 178 113
Voorraden 0 1 0 0 0
Debiteuren 22 18 44 45 48
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 90 73 3 2 1
Vlottende activa 135 107 78 64 79
Totaal activa 357 321 242 242 192

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 105 102 94 86 84
Preferent kapitaal 7 12 7 5 -2
Aandeel van derden 1 1 1 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 101 102 52 79 2
Crediteuren 97 62 63 38 42
Bank 8 5 5 5 31
Overige korte schulden 46 49 28 15 7
Kortlopende schulden 151 116 96 76 106
Totaal passiva 357 321 242 242 192

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 375 423 335 326 235
Externe kosten 279 332 256 239 172
Personeelskosten 59 52 48 50 39
Bruto marge 36 38 32 26 13
Afschrijvingen 24 22 20 17 14
Bedrijfsresultaat 12 16 11 9 -1
Financiële baten 0 0
Financiële lasten 2 1 2 3 2
Overige baten/lasten -88 -172 -125 0 -2
Resultaat deelnemingen 0 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 10 15 9 7 -3
Belastingen 3 3 1 1 -1
Buitengewoon resultaat 0 0
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst 7 12 7 5 -2
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 50 91 34 31 6
Kasstroom investeringsactiviteiten -20 -11 -5 -14 -3
Kasstroom financieringsactiviteiten -13 -9 -28 -15 -3
Kasstroom algemeen 17 71 1 1 0

Scroll naar boven