SIGNIFY NV

-0.29% €27.14

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 3.56 3.19 3.03 2.39 2.26
Materiële vaste activa 699 724 708 644 431
Financiële vaste activa 12 12 12 14 11
Vaste activa 4.89 4.54 4.33 3.54 3.21
Voorraden 1.36 1.41 885 874 878
Debiteuren 1.14 1.10 1.16 1.17
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 677 851 1.03 847 676
Vlottende activa 3.39 3.72 3.38 3.17 2.97
Totaal activa 8.29 8.26 7.71 6.71 6.18

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 2.92 2.46 2.20 2.18 2.04
Preferent kapitaal -82 -320 0 -38
Aandeel van derden 145 138 124 142 78
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 2.85 2.83 3.12 2.24 2.09
Crediteuren 1.86 1.61 1.09 1.05 953
Bank 83 77 86 96 78
Overige korte schulden 404 1.12 1.07 990 478
Kortlopende schulden 2.37 2.82 2.27 2.15 1.97
Totaal passiva 8.29 8.26 7.71 6.71 6.18

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 7.74 6.88 6.51 6.27 6.39
Externe kosten 4.80 4.20 4.01 3.95 3.99
Personeelskosten 1.80 1.72 1.65 1.73
Bruto marge 1.04 826 748 689 643
Afschrijvingen 318 312 332 288 233
Bedrijfsresultaat 718 514 416 401 410
Financiële baten 47 14 16 14 16
Financiële lasten 88 46 54 43 44
Overige baten/lasten 208 11 5 14 15
Resultaat deelnemingen 0 1 -2
Resultaat voor belastingen 678 490 362 360 367
Belastingen 145 83 27 93 106
Buitengewoon resultaat 0 0 0 0
Aandeel derden -9 -9 -9 -5 2
Netto winst 523 397 325 262 263
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 376 704 891 599 381
Kasstroom investeringsactiviteiten -256 -91 -1.38 -145 -90
Kasstroom financieringsactiviteiten -295 -876 757 -286 -554
Kasstroom algemeen -175 -263 269 168 -263

Scroll naar boven