Sligro Food Group

0.14% €14.42

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 269 271 274 331 292
Materiële vaste activa 484 493 515 538 313
Financiële vaste activa 56 55 54 50 53
Vaste activa 816 826 853 929 670
Voorraden 266 226 188 230 217
Debiteuren 240 93 78 173 175
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 59 12 13 19 33
Vlottende activa 605 407 345 526 544
Totaal activa 1.42 1.23 1.20 1.46 1.21

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 479 453 432 500 537
Preferent kapitaal -4 -4 403 472 509
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 332 398 402 362 215
Crediteuren 364 255 217 350 339
Bank 106 21 37 118 14
Overige korte schulden 133 103 109 125 109
Kortlopende schulden 610 382 364 593 462
Totaal passiva 1.42 1.23 1.20 1.46 1.21

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 2.50 1.91 1.95 2.41 2.36
Externe kosten 2.39 1.40 1.48 1.81 1.78
Personeelskosten 314 226 230 275 275
Bruto marge 126 109 75 127 114
Afschrijvingen 83 84 151 83 61
Bedrijfsresultaat 43 25 -76 44 53
Financiële baten 0 0
Financiële lasten 7 7 9
Overige baten/lasten -553 7 4 13 12
Resultaat deelnemingen 7 8 7 5 7
Resultaat voor belastingen 43 26 -78 43 -174
Belastingen 4 6 8 8 10
Buitengewoon resultaat 0 0 0 -1 230
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst 39 20 -70 33 276
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 91 73 101 132 45
Kasstroom investeringsactiviteiten -41 -35 -10 -127 331
Kasstroom financieringsactiviteiten -57 -22 -89 -45 -403
Kasstroom algemeen -7 16 2 -40 -27

Scroll naar boven