Unilever plc

0.34% €50.1

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 40.49 38.59 34.94 31.03 29.49
Materiële vaste activa 10.77 10.35 10.56 12.06 10.35
Financiële vaste activa 874 642
Vaste activa 58.66 57.69 51.50 48.38 43.98
Voorraden 5.93 4.68 4.46 4.16 4.30
Debiteuren 3.58 3.43 4.92 4.35
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 4.33 3.42 5.55 4.18 3.23
Vlottende activa 19.16 17.40 16.16 16.43 15.48
Totaal activa 77.82 75.09 67.66 64.81 59.46

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 19.02 17.11 15.27 13.19 11.57
Preferent kapitaal -82.57 -80.85 -4.49 -4.68
Aandeel van derden 2.68 2.64 2.39 694 720
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 30.69 30.57 29.41 29.94 27.39
Crediteuren 18.02 8.90 8.38 9.19 9.12
Bank 5.78 7.25 4.46 4.69 3.23
Overige korte schulden 752 2.84 2.04 6.20 5.80
Kortlopende schulden 25.43 24.78 20.59 20.98 19.77
Totaal passiva 77.82 75.09 67.66 64.81 59.46

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 61.15 52.44 50.72 51.98 50.98
Externe kosten 35.91 30.26 28.68 49.87 49.30
Personeelskosten 7.02 6.15 6.10 6.39 6.55
Bruto marge 12.70 10.46 10.32 10.87 14.59
Afschrijvingen 1.95 1.76 2.02 1.98 1.75
Bedrijfsresultaat 10.76 8.70 8.30 8.89 12.84
Financiële baten 281 147 232 224 135
Financiële lasten 818 491 728 821 591
Overige baten/lasten 1.07
Resultaat deelnemingen 232 282 178 176 207
Resultaat voor belastingen 10.34 8.56 8.00 8.29 12.38
Belastingen 2.07 1.94 1.92 2.26 2.58
Buitengewoon resultaat 0 0
Aandeel derden -627 -572 -492 -401 -419
Netto winst 7.64 6.05 5.58 5.62 9.39
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 7.28 7.97 9.06 8.11 6.75
Kasstroom investeringsactiviteiten 2.45 -3.25 -1.48 -2.24 4.64
Kasstroom financieringsactiviteiten -8.89 -7.10 -5.80 -4.67 -11.55
Kasstroom algemeen 845 -2.37 1.77 1.21 -151

Scroll naar boven