Vastned

0.67% €22.6

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 0 0 1 0 0
Materiële vaste activa 1 2 1 2 1.58
Financiële vaste activa 1.42 1.44 1.48 1.57 0
Vaste activa 1.44 1.44 1.48 1.57 1.58
Voorraden 4
Debiteuren 13 9 10 4 9
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 1 1 1 1 2
Vlottende activa 14 12 26 12 14
Totaal activa 1.45 1.45 1.50 1.59 1.59

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 716 713 737 794 830
Preferent kapitaal 152 149 173 230 263
Aandeel van derden 80 79 81 89 93
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 606 637 654 612 505
Crediteuren 2
Bank 29 4 9 71 141
Overige korte schulden 22 21 21 21 20
Kortlopende schulden 51 26 30 92 163
Totaal passiva 1.45 1.45 1.50 1.59 1.59

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 67 63 65 70 71
Externe kosten 8 6 8 7
Personeelskosten
Bruto marge 33 24 -33 42 63
Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat 33 24 -33 42 63
Financiële baten 0 0 0 0 0
Financiële lasten 12 12 13 15 16
Overige baten/lasten -1
Resultaat deelnemingen 0
Resultaat voor belastingen 38 15 -49 25 48
Belastingen 1 1 4 1 4
Buitengewoon resultaat 0 0 0
Aandeel derden -5 -1 3 -1 -3
Netto winst 31 14 -41 22 41
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 39 44 29 38 41
Kasstroom investeringsactiviteiten -3 16 9 -4 14
Kasstroom financieringsactiviteiten -37 -60 -38 -34 -56
Kasstroom algemeen 0 0 0 -1 -1

Scroll naar boven