VIVORYON THERAPEUTICS N.V.

1.73% €0.76

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 0 1 1
Materiële vaste activa 0 0 0
Financiële vaste activa 0
Vaste activa 1 4 1
Voorraden
Debiteuren
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 27 15 26
Vlottende activa 31 20 29
Totaal activa 31 25 30

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 27 17 26
Preferent kapitaal 0 -1 -1
Aandeel van derden
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 2 3 2
Crediteuren 3 4 1
Bank 0 0 0
Overige korte schulden 1 1 0
Kortlopende schulden 3 5 1
Totaal passiva 31 25 30

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 0 11 0
Externe kosten 2
Personeelskosten 4 2
Bruto marge -29 -13 -16
Afschrijvingen 0 0 0
Bedrijfsresultaat -29 -13 -16
Financiële baten 2 0 0
Financiële lasten 1 0 0
Overige baten/lasten 0 0 0
Resultaat deelnemingen
Resultaat voor belastingen -28 -12 -17
Belastingen 0 0
Buitengewoon resultaat 0 0
Aandeel derden 0 0 0
Netto winst -28 -13 -17
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten -22 -11 -14
Kasstroom investeringsactiviteiten 0 0 -1
Kasstroom financieringsactiviteiten 33 -1 0
Kasstroom algemeen 12 -12 -15

Scroll naar boven