Vopak Koninklijke

0.11% €37.28

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 110 111 173 165 156
Materiële vaste activa 4.20 4.47 4.43 3.64 3.74
Financiële vaste activa 2.14 1.84 1.48 1.42 1.15
Vaste activa 6.48 6.52 6.13 5.78 5.09
Voorraden 0 0
Debiteuren 319 106 102 115 101
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 34 73 68 95 78
Vlottende activa 521 568 386 590 422
Totaal activa 7.00 7.09 6.52 6.37 5.51

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 2.98 3.19 2.98 3.05 2.68
Preferent kapitaal -31 -157 -317 -106 -125
Aandeel van derden 162 157 145 148 162
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 2.69 2.78 2.56 2.21 2.06
Crediteuren 317 70 51 41 37
Bank 733 500 373 539 194
Overige korte schulden 61 199 187 347 333
Kortlopende schulden 1.16 960 833 969 610
Totaal passiva 7.00 7.09 6.52 6.37 5.51

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 1.43 1.27 1.25 1.53 1.29
Externe kosten 356 286 261 288 331
Personeelskosten 365 343 331 347 317
Bruto marge 873 813 820 1.06 701
Afschrijvingen 789 403 330 308 271
Bedrijfsresultaat 84 410 490 751 431
Financiële baten 7 6 6 6 9
Financiële lasten 128 112 92 95 90
Overige baten/lasten -356 -245 -201 -12 -299
Resultaat deelnemingen 162 172 161 162 114
Resultaat voor belastingen -37 303 404 662 349
Belastingen 101 60 73 58 59
Buitengewoon resultaat
Aandeel derden -31 -29 -30 -33 -36
Netto winst -168 214 301 571 255
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 825 682 774 647 640
Kasstroom investeringsactiviteiten -489 -588 -585 -256 -589
Kasstroom financieringsactiviteiten -354 -85 -219 -355 -98
Kasstroom algemeen -18 9 -29 35 -47

Scroll naar boven