Akzo Nobel NV

-0.52% €65.4

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 4.07 3.69 3.55 3.62 3.46
Materiële vaste activa 2.26 2.10 1.95 1.70 1.75
Financiële vaste activa 193 178 166 2.01 1.41
Vaste activa 8.50 8.53 8.11 8.24 7.17
Voorraden 1.84 1.65 1.16 1.14 1.14
Debiteuren 2.45 1.97 1.75 1.81 1.84
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 1.79 1.21 1.86 1.27 2.80
Vlottende activa 6.24 5.35 5.06 4.74 11.61
Totaal activa 14.74 13.88 13.18 12.98 18.78

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 4.33 5.42 5.75 6.35 11.83
Preferent kapitaal 5.33 5.65 6.25 10.36
Aandeel van derden 215 211 204 218 204
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 4.45 3.37 4.13 3.41 3.07
Crediteuren 2.80 2.38 2.03 1.88 1.57
Bank 2.54 1.56 119 169 599
Overige korte schulden 166 721 780 459 1.01
Kortlopende schulden 5.75 4.87 3.09 3.00 3.68
Totaal passiva 14.74 13.88 13.18 12.98 18.78

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 10.85 9.59 8.53 9.28 9.26
Externe kosten 6.92 5.73 4.75 5.31 5.33
Personeelskosten 1.96 1.77 1.85 1.98
Bruto marge 1.08 1.47 1.32 360 7.16
Afschrijvingen 374 351 361 360 239
Bedrijfsresultaat 708 1.12 963 6.92
Financiële baten 12 28 16
Financiële lasten 124 74 76 92
Overige baten/lasten
Resultaat deelnemingen 18 26 25 20 20
Resultaat voor belastingen 612 1.10 926 785 573
Belastingen 214 246 241 230 118
Buitengewoon resultaat -10 6 -7 22 6.27
Aandeel derden -26 -36 -41 -38 -55
Netto winst 352 829 630 539 6.67
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 263 605 1.22 33 162
Kasstroom investeringsactiviteiten -1.09 -134 -427 5.01 -5.67
Kasstroom financieringsactiviteiten 1.14 -974 -353 -6.58 -1.99
Kasstroom algemeen 309 -503 440 -1.53 -7.50

Scroll naar boven