Wolters Kluwer NV

0.0% €145.35

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 6.04 5.80 5.64 5.69 5.79
Materiële vaste activa 362 376 403 436 94
Financiële vaste activa 11 10 8 8 15
Vaste activa 6.53 6.29 6.20 6.30 6.05
Voorraden 79 65 68 73 75
Debiteuren 1.09 1.01 986 1.09 1.02
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 1.35 1.00 723 899 783
Vlottende activa 2.98 2.74 2.18 2.48 2.27
Totaal activa 9.51 9.03 8.38 8.78 8.33

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 2.31 2.42 2.09 2.38 2.27
Preferent kapitaal 466 215 -118 242 148
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 3.33 3.56 3.15 2.59 2.72
Crediteuren 990 123 133 169 397
Bank 785 80 531 995 748
Overige korte schulden 107 1.00 800 803 584
Kortlopende schulden 3.87 3.06 3.15 3.81 3.35
Totaal passiva 9.51 9.03 8.38 8.78 8.33

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 5.52 4.77 4.61 4.62 4.42
Externe kosten 1.58 1.40 1.37 1.39 1.30
Personeelskosten 1.98 1.90 1.85 1.73
Bruto marge 1.80 1.49 1.41 1.38 1.36
Afschrijvingen 466 473 442 475 395
Bedrijfsresultaat 1.33 1.01 972 908 961
Financiële baten 21 4 10 17 12
Financiële lasten 77 56 66 58 73
Overige baten/lasten 69 -29 -8 1 156
Resultaat deelnemingen 1 6 3 2
Resultaat voor belastingen 1.28 929 937 858 891
Belastingen 249 201 216 189 234
Buitengewoon resultaat 0 0 0
Aandeel derden 0 0 0 0
Netto winst 1.03 728 721 669 657
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 1.58 1.29 1.20 1.10 934
Kasstroom investeringsactiviteiten -299 -287 -563 -231 -83
Kasstroom financieringsactiviteiten -991 -451 -627 -631 -1.43
Kasstroom algemeen 292 554 7 240 -581

Scroll naar boven